ผลิตภัณฑ์เด่นจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพ

กลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตรบ้านตะโหมด จ.พัทลุง

จำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ

ข้อมูลติดต่อเราสมยศ ทองรักษ์

85/2 หมู่ 4

ตะโหมด ตะโหมด

พัทลุง 93160

0897365384

somyod_thongruk@hotmail.com

มาตรฐานสินค้า

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข ประเภทสินค้า
1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช. 1038/2554
2 GAP กษ 03-9001-93-137-000142