ขวัญจันทร์ Organic

สินค้าปลอดภัย Organic Thailand

ปรอดสารพิษ 100% เลขที่ใบรับรอง TAS 3416

เบอร์โทร:

0892641756

ที่อยู่:

300 ม.3

สมควร มาจันทร์

ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง

อีเมล์:

guide245999@hotmail.com


มาตรฐานสินค้า

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
1 Organic TAS 3416 2019-08-31 อยู่ระหว่างรอใบรับรอง [ดูไฟล์] ได้รับการรับรอง