ขายข้าวจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

Goldenrice ต้นน้ำฟาร์ม

ข้าวหอมมะลิเชียงราย จากวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์พัฒนา อ. แม่สาย เชียงราย ข้าวไรซ์เบอร์รี่ จากวิสาหกิจชุมชน จ. สุโขทัย ข้าวลืมผัว organic เพชรบูรณ์

ข้อมูลติดต่อเรา41/26 หมู่6 ตำบลไทรน้อย

นายสามทรัพย์ วัฒโน

ไทรน้อย ไทรน้อย

นนทบุรี 11150

0993536759

samzaap4@gmail.com

มาตรฐานสินค้า

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
1 GAP 09440057002000237 2020-03-12 [ดูไฟล์] ได้รับการรับรอง