มะพร้าวทับสะแก ออร์แกนิค ฟาร์มได้มาตรฐาน EU, IFOAM รับรองโดย มกท.

Coconut Organic

ฟาร์มออร์แกนิค มะพร้าว มะพร้าวน้ำหวาน ทุเรียน กาแฟ ได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์โปรแกรม EU, IFOAM โดย มกท.

สินค้า


ข้อมูลติดต่อเรา42/9 ม.2 ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130

จินตนา เกิดสมจิตต์

เขาล้าน ทับสะแก

ประจวบคีรีขันธ์ 77130

092-5345577

jin_kerdsomjitt@yahoo.com

มาตรฐานสินค้า

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
1 Organic 834/2007 2020-03-23 [ดูไฟล์] ได้รับการรับรอง