สวนมะพร้าวทับสะแก มะพร้าวน้ำหอม ทุเรียน กาแฟ ได้รับรองมาตรฐานOrganic EU, COR รับรองโดย มกท. และOrganic Thailand

KritFarm Organic

ฟาร์มออร์แกนิค มะพร้าว มะพร้าวน้ำหวาน ทุเรียน กาแฟ ได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์โปรแกรม EU, COR รับรองโดย มกท. และ มาตรฐาน Organic Thailand

สินค้า


ข้อมูลติดต่อเรา42/9 ม.2 ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130

จินตนา เกิดสมจิตต์

เขาล้าน ทับสะแก

ประจวบคีรีขันธ์ 77130

092-5345577

jin_kerdsomjitt@yahoo.com

มาตรฐานสินค้า

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
1 Organic 834/2007 2024-03-23 [ดูไฟล์] ได้รับการรับรอง