ถั่งเช่า ORGANIC 100%

ข้อมูลติดต่อเรา78/1 ซ.2บำรุงราษฎร์

นายปภาน อัศเวศน์

วัดเกต เมืองเชียงใหม่

เชียงใหม่ 50000

0897005473

papeei24@gmail.com

มาตรฐานสินค้า

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
1 Organic TAS 5270 2019-05-31 ได้รับการรับรอง