สมเกียรติ ผักอร่อย

ผักสด ปลอดภัย จากฟาร์มไม่ตั้งใจ

ได้มาตรฐาน ผ่านการรับรอง

เบอร์โทร:

0614453544

ที่อยู่:

46 ม.7

สมเกียรติ ลำพันแดง

โคกสว่าง เมืองสระบุรี

อีเมล์:

somkiat_manow@hotmail.com


มาตรฐานสินค้า

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
1 GMP กษ 03-9035-2553-01382594300 2020-05-20 ได้รับการรับรอง