ผักสด ปลอดภัย จากฟาร์มไม่ตั้งใจ

สมเกียรติ ผักอร่อย

ได้มาตรฐาน ผ่านการรับรอง

ข้อมูลติดต่อเรา46 ม.7

สมเกียรติ ลำพันแดง

โคกสว่าง เมืองสระบุรี

สระบุรี 18000

0614453544

somkiat_manow@hotmail.com

มาตรฐานสินค้า

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
1 GMP กษ 03-9035-2553-01382594300 2019-05-20 ได้รับการรับรอง