ผักสด ปลอดภัย จากฟาร์มไม่ตั้งใจ

สมเกียรติ ผักอร่อย

ได้มาตรฐาน ผ่านการรับรอง

ข้อมูลติดต่อเรา


ข้อมูลติดต่อเรา

สมเกียรติ ลำพันแดง

46 ม.7

โคกสว่าง เมืองสระบุรี

สระบุรี 18000

0614453544

somkiat_manow@hotmail.com