ฉลองเปิดร้านใหม่

ประเภทโปรโมชั่น : ส่วนลดสินค้า

รูปแบบโปรโมชั่น : ยอดสั่งซื้อเกิน 100 บาท ได้รับส่วนลด 20 บาท

รายละเอียดโปรโมรชั่น : เริ่มต้นตั้งแต่1มิถุนายน-30มิถุนายน

วันเริ่มต้นโปรโมรชั่น : 2019-06-01

วันสิ้นสุดโปรโมรชั่น : 2019-06-30