กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสายใยเกษตรกร

ผักปลอดสาร อาหารปลอดภัย

พร้อมให้คุณไว้ใจเราในการดูแลสุขภาพ

เบอร์โทร:

0987656151

ที่อยู่:

49

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสายใยเกษตรกร

ทุ่งใหญ่ เมืองอุทัยธานี

อีเมล์:

mklopkl800@gmail.com


มาตรฐานสินค้า

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
1 GAP กษ 03-9001-37429158301 2020-06-25 กวางตุ้ง กำลังต่อ [ดูไฟล์] ได้รับการรับรอง
2 GAP กษ 03-9001-37429158342 2020-06-25 แตงไทย กำลังต่อ [ดูไฟล์] ได้รับการรับรอง
3 GAP กษ 03-9001-37429158342 2019-08-24 ฟักทอง [ดูไฟล์] ได้รับการรับรอง
4 GAP กษ 03-9001-37429158125 2020-06-25 มะม่วง [ดูไฟล์] ได้รับการรับรอง
5 GAP กษ 03-9001-37429158403 2020-06-25 มันเทศ กำลังตอ [ดูไฟล์] ได้รับการรับรอง
6 GAP กษ 03-9001-37429158500 2020-01-30 ไฮโดรโปนิกส์ [ดูไฟล์] ได้รับการรับรอง
7 GAP อยู่ระหว่างขอการรับรอง 2020-06-30 อยู่ระหว่างขอการรับรอง