ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : นส.เนตรชนกนาถ สิริยากรนุรักษ์
อีเมล : highflyer_da@hotmail.com
ที่อยู่ : 234 หมู่ 2 ตำบล/แขวง : น้ำร้อน
อำเภอ/เขต : เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด : เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ : 67000

มะเขือเทศอินทรีย์

ไร่สีอำพัน

ทุกจังหวัด

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 100 บาท/กิโลกรัม

ปริมาณทั้งหมด : 20 กิโลกรัม

รายละเอียดสินค้า : มะเขือเทศอินทรีย์

มาตรฐานที่ได้รับ

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
1 PGS SDGsPGS 2021-09-26 [ดูไฟล์] ได้รับการรับรอง

ช่องการจัดส่งสินค้า : สินค้านี้ยังไม่ได้ระบุวิธีจัดส่ง

โปรโมชั่น :

ไม่มี