ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : ภัทรานิษฐ์ ฉัตรเกษ
อีเมล : phattra@hotmail.com
ที่อยู่ : ที่อยู่ 196 ม.7 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ ตำบล/แขวง : -
อำเภอ/เขต : เมืองแพร่ จังหวัด : แพร่
รหัสไปรษณีย์ : -

มาตรฐานที่ได้รับ

GAP

น้ำอัญชัญมะนาว

ทุกจังหวัด

ขนาดบรรจุ 1 ขวด

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 25 บาท/ขวด

ขนาดบรรจุ : 1 ขวด

ปริมาณทั้งหมด : 100 ขวด

รายละเอียดสินค้า :