ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : ดวงดาว ทูริโอโส ไนอาเร็ตตี้
อีเมล : duangdao_dd@hotmail.com
ที่อยู่ : 164 ม.4 ตำบล/แขวง : หัวเสือ
อำเภอ/เขต : แม่ทะ จังหวัด : ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ : 52150

มาตรฐานที่ได้รับ

Organic Thailand

ชาข้าวไรซ์เบอร์รี่ใบเตย

ดวงดาว

ทุกจังหวัด

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 120 บาท/กล่อง

ปริมาณทั้งหมด : 100 กล่อง

รายละเอียดสินค้า : ดวงดาว

ราคาสินค้าไม่รวมค่าขนส่ง