ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : มนชวัล อู่ทรัพยศาสตร์
อีเมล : Monchawal@gmail.com
ที่อยู่ : 135 ม.5 ซ.ประมง3/5 ตำบล/แขวง : หนองกอมเกาะ
อำเภอ/เขต : เมืองหนองคาย จังหวัด : หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ : 43000

มัลเบอร์รี่หยี

ข้าวอินทริย์ปลอดสารพิษ ข้าวสามหอม (ตราข้าวลูกสาว)

ทุกจังหวัด

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 45 บาท/ถุง

ปริมาณทั้งหมด : 100 ถุง

รายละเอียดสินค้า : มัลเบอร์รี่หยี

มาตรฐานที่ได้รับ

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
1 Organic Thailand TAS : 53902 2020-11-28 Organic มัลเบอร์รี่ - ได้รับการรับรอง

ช่องการจัดส่งสินค้า : Kerry

ค่าจัดส่ง : คิดค่าจัดส่งตามจำนวนหน่วยนับสินค้าที่สั่งซื้อ
จำนวน 10 ถึง 30 ถุง ค่าจัดส่ง 80 บาท
จำนวน 31 ถึง 60 ถุง ค่าจัดส่ง 125 บาท
จำนวน 71 ถึง 100 ถุง ค่าจัดส่ง 150 บาท

โปรโมชั่น :

ไม่มี