ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : มงคล สุทธิสาร
อีเมล : mongkol@HOTMAIL.COM
ที่อยู่ : 20 ม.2 ตำบล/แขวง : พรสวรรค์
อำเภอ/เขต : เสลภูมิ จังหวัด : ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ : 45120

มาตรฐานที่ได้รับ

QR TRACE

น้ำช่อจันทร์

ทุกจังหวัด

ขนาดบรรจุ 1 ขวด

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 120 บาท/ขวด

ขนาดบรรจุ : 1 ขวด

ปริมาณทั้งหมด : 1000 ขวด

รายละเอียดสินค้า :