ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : อนุชา มั่นภักดี
อีเมล : ancmpd@gmail.com
ที่อยู่ : 107 ม.1 ตำบล/แขวง : สองพี่น้อง
อำเภอ/เขต : ท่าใหม่ จังหวัด : จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 22120

มาตรฐานที่ได้รับ

GAP, รอดำเนินการมาตรฐานGMP

ทุเรียนทอด

M.P.D.

ทุกจังหวัด

ขนาดบรรจุ 80 กรัม

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 100 บาท/ถุง

ขนาดบรรจุ : 80 กรัม

ปริมาณทั้งหมด : 100 ถุง

รายละเอียดสินค้า : M.P.D.

ทุเรียนทอดอบกรอบ