ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : สิริอร แก้วพารา
อีเมล : Pakanta.th@gmail.com
ที่อยู่ : 109 ม.7 ตำบล/แขวง : บางระกำ
อำเภอ/เขต : บางเลน จังหวัด : นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ : -

มาตรฐานที่ได้รับ

GAP

ชาชงสมุนไพร

ทุกจังหวัด

ขนาดบรรจุ 15 กรัม

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 250 บาท/กระปุก

ขนาดบรรจุ : 15 กรัม

ปริมาณทั้งหมด : 1000 กระปุก

รายละเอียดสินค้า :