ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : กาญจนา ศรีสุข
อีเมล : Kanjana@hotmail.com
ที่อยู่ : -

มาตรฐานที่ได้รับ

GAP

ข้าวหอมมะลิ

ศรีสุข

ทุกจังหวัด

ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 40 บาท/กิโลกรัม

ขนาดบรรจุ : 1 กิโลกรัม

ปริมาณทั้งหมด : 1000 กิโลกรัม

รายละเอียดสินค้า : ศรีสุข