ย้อนกลับ

ข้อมูลผู้ซื้อ

ชื่อ - นามสกุล : ธนินพงษ์ ชาบุญมี
เบอร์โทรศัพท์ : 0873595499
เบอร์โทร : -
อีเมล : panyawat_hz-skw@hotmail.com
ที่อยู่ : 641 ม.27 บ้านโนนม่วง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ถนน : - ตำบล/แขวง : ศิลา
อำเภอ/เขต : เมืองขอนแก่น จังหวัด : ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ : 40000

ต้องการซื้อ

ข้าวหอมมะลิ

ขอนแก่น

วันที่เริ่มต้น : | วันที่สิ้นสุด: