ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : สมปอง จันโคก
อีเมล : bas_9bas@hotmail.com
ที่อยู่ : 433/108 ถ.ศรีสุริยวงศ์, ต.หน้าเมือง ตำบล/แขวง : บ่อกระดาน
อำเภอ/เขต : ปากท่อ จังหวัด : ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 70000

มาตรฐานที่ได้รับ

กล้วยน้ำว้า

สมปองกล้วยน้ำว้า

ทุกจังหวัด

ขนาดบรรจุ 1 หวี

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 15 บาท/หวี

ขนาดบรรจุ : 1 หวี

ปริมาณทั้งหมด : 300 หวี

รายละเอียดสินค้า : สมปองกล้วยน้ำว้า