ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : มนัส รัตนพันธุ์
อีเมล : jojoemanas@gmail.com
ที่อยู่ : 98 ม.1 ตำบล/แขวง : คลองม่วง
อำเภอ/เขต : ปากช่อง จังหวัด : นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ : 30130

มาตรฐานที่ได้รับ

GAP

ผักสลัดกรีนโอ๊ด

ผักดิน กินดี ฟาร์ม

ทุกจังหวัด

ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 100 บาท/กิโลกรัม

ขนาดบรรจุ : 1 กิโลกรัม

ปริมาณทั้งหมด : 100 กิโลกรัม

รายละเอียดสินค้า : ผักดิน กินดี ฟาร์ม