ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : มนัส รัตนพันธุ์
อีเมล : jojoemanas@gmail.com
ที่อยู่ : 98 ม.1 ตำบล/แขวง : คลองม่วง
อำเภอ/เขต : ปากช่อง จังหวัด : นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ : 30130

ผักสลัดกรีนโอ๊ด (ผักดิน กินดี ฟาร์ม)

ผักสลัดปลอดสาร100%

นครราชสีมา

ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 100 บาท/กิโลกรัม

ขนาดบรรจุ : 1 กิโลกรัม

ปริมาณทั้งหมด : 100 กิโลกรัม

รายละเอียดสินค้า : ผักสลัดกรีนโอ๊ด (ผักดิน กินดี ฟาร์ม)

มาตรฐานที่ได้รับ

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
1 GAP กษ 03-9001-37421818313 2020-02-04 ผัก (กรีนโอ๊ค) [ดูไฟล์] ได้รับการรับรอง

ช่องการจัดส่งสินค้า : รถขนส่งตัวเอง

ค่าจัดส่ง : คิดค่าจัดส่งต่อหน่วยนับสินค้า
ค่าจัดส่ง 50 บาท ต่อ 1 กิโลกรัม

โปรโมชั่น :

ไม่มี