ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : นัฐพล ตางาม
อีเมล : nattapol.joe@gmail.com
ที่อยู่ : 66 หมู่ 10 ตำบล/แขวง : น้ำร้อน
อำเภอ/เขต : วิเชียรบุรี จังหวัด : เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ : 67130

ทุเรียนฟรีซดราย

สวนลุงคล

ทุกจังหวัด

ขนาดบรรจุ 50 กรัม

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 130 บาท/ห่อ

ขนาดบรรจุ : 50 กรัม

ปริมาณทั้งหมด : 200 ห่อ

รายละเอียดสินค้า : ทุเรียนฟรีซดราย

มาตรฐานที่ได้รับ

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
ไม่พบมาตรฐานสินค้า

โปรโมชั่น :

ไม่มี