ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : เสกสรร สถิตย์
อีเมล : seksansathit@gmail.com
ที่อยู่ : 222 หมู่2 ตำบล/แขวง : สนามคลี
อำเภอ/เขต : เมืองสุพรรณบุรี จังหวัด : สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 72230

ข้าวหอมดี

ข้าวไรซ์เบอรี่

ทุกจังหวัด

ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 70 บาท/กิโลกรัม

ขนาดบรรจุ : 1 กิโลกรัม

ปริมาณทั้งหมด : 1000 กิโลกรัม

รายละเอียดสินค้า : ข้าวหอมดี

ข้าวไรซ์เบอรี่

มาตรฐานที่ได้รับ

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
ไม่พบมาตรฐานสินค้า

โปรโมชั่น :

ไม่มี