ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : ศักดิ์อนันต์ อากาศโชติ
อีเมล : Kawhna@hotmail.com
ที่อยู่ : 25 ม.10 ตำบล/แขวง : ช้างซ้าย
อำเภอ/เขต : พระพรหม จังหวัด : นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ : 80000

มาตรฐานที่ได้รับ

GAP

ข้าวสาร

ข้าวพระพรหม

ทุกจังหวัด

ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 60 บาท/กิโลกรัม

ขนาดบรรจุ : 1 กิโลกรัม

ปริมาณทั้งหมด : 100 กิโลกรัม

รายละเอียดสินค้า : ข้าวพระพรหม