ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : ศรัญญา ศุภศักดิ์
อีเมล : bansuansandee@gmail.com
ที่อยู่ : 28/2 หมู่ 7 ตำบล/แขวง : ท้องเนียน
อำเภอ/เขต : ขนอม จังหวัด : นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ : 80210

มาตรฐานที่ได้รับ

OTOP

เห็ดโคน

เห็ด

ทุกจังหวัด

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 7 บาท/ห่อ

ปริมาณทั้งหมด : 10000 ห่อ

รายละเอียดสินค้า : เห็ด

ก้อนเห็ดโคนน้อย

ก้อนเชื้อเห็ด 

ก้อนละ7 บาท