ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : นายอภิปัณณ์ ดีเร็ว
อีเมล : deerew.lek@gmail.com
ที่อยู่ : 22 หมู่ 16 ตำบล/แขวง : นาดี
อำเภอ/เขต : เมืองสุรินทร์ จังหวัด : สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ : 32000

หน่อไม้สด

อภิปัณณ์ ไผ่แปรรูปทุกชนิด

ทุกจังหวัด

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 50 บาท/กิโลกรัม

ปริมาณทั้งหมด : 500 กิโลกรัม

รายละเอียดสินค้า : หน่อไม้สด

หน่อไม้กิมซุง เน้นการปลูกแบบอินทรีย์

ได้รับรองมาตรฐานGAP ร่วมถือโอก100% ปลอด

มาตรฐานที่ได้รับ

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
1 GAP กษ 03-9001-3743-9701418 2019-06-26 [ดูไฟล์] ได้รับการรับรอง

ช่องการจัดส่งสินค้า : Kerry ไปรษณีย์

ค่าจัดส่ง : คิดค่าจัดส่งตามจำนวนหน่วยนับสินค้าที่สั่งซื้อ
จำนวน 10 ถึง 50 กิโลกรัม ค่าจัดส่ง 100 บาท
จำนวน 51 ถึง 120 กิโลกรัม ค่าจัดส่ง 150 บาท
จำนวน 121 ถึง 200 กิโลกรัม ค่าจัดส่ง 300 บาท

โปรโมชั่น :

ไม่มี