ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : เอกนรินทร์ สิงห์คำ
อีเมล : mytmoo16@gmail.com
ที่อยู่ : 69 หมู่ 16 ตำบล/แขวง : หนองแค
อำเภอ/เขต : ราษีไศล จังหวัด : ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ : 33160

มาตรฐานที่ได้รับ

Organic Thailand, GAP, GI EU

ข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์

มะยางทอง

ทุกจังหวัด

ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 70 บาท/กิโลกรัม

ขนาดบรรจุ : 1 กิโลกรัม

ปริมาณทั้งหมด : 1000 กิโลกรัม

รายละเอียดสินค้า : มะยางทอง

ข้าวมะยางทอง   หอม นุ่ม อร่อย

ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่  ราคา 70 บาท/กิโลกรัม

ข้าวกล้องงอกไรซ์เบอรี่   ราคา  90 บาท/กิโลกรัม

(เป็นข้าวอินทรีย์ผลิตจากทุ่งกุลาร้องไห้  จากแปลงนาอินทรีย์ ของชาวอำเภอราษีไศล)