ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : สุนันทา ตันวัฒนะ
อีเมล : sunantatun.tid@gmail.com
ที่อยู่ : 230 ม.4 ตำบล/แขวง : เกษตรสุวรรณ
อำเภอ/เขต : บ่อทอง จังหวัด : ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 20270

มาตรฐานที่ได้รับ

Organic Thailand

ไข่ไก่

ไขไก่อารมณ์ดี

ทุกจังหวัด

ขนาดบรรจุ 6 ลูก

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 35 บาท/แพ็ค

ขนาดบรรจุ : 6 ลูก

ปริมาณทั้งหมด : 100 แพ็ค

รายละเอียดสินค้า : ไขไก่อารมณ์ดี