ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : ชัยยศ จันทร์ทองสา
อีเมล : tochaiyot@gmail.com
ที่อยู่ : 115 หมู่10 ตำบล/แขวง : กุดธาตุ
อำเภอ/เขต : หนองนาคำ จังหวัด : ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ : 40150

มาตรฐานที่ได้รับ

PGS

ข้าวฮางงอกผสมธัญพืช

Kratib

ทุกจังหวัด

ขนาดบรรจุ 250 กรัม

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 40 บาท/ถุง

ขนาดบรรจุ : 250 กรัม

ปริมาณทั้งหมด : 200 ถุง

รายละเอียดสินค้า : Kratib