ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : จินตนา เกิดสมจิตต์
อีเมล : jin_kerdsomjitt@yahoo.com
ที่อยู่ : 42/9 ม.2 ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130 ตำบล/แขวง : เขาล้าน
อำเภอ/เขต : ทับสะแก จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ : 77130

มาตรฐานที่ได้รับ

Organic Thailand, EU,IFOAM

มะพร้าว

มะพร้าวทับสะแก ออแกนิก KritFarm

ทุกจังหวัด

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 15 บาท/ลูก

ปริมาณทั้งหมด : 2000 ลูก

รายละเอียดสินค้า : มะพร้าวทับสะแก ออแกนิก KritFarm

มะะพร้าวพันธ์ุพื้นถิ่นทับสะแก ปลูกแบบออร์แกนิค ต้นอายุประมาณ50ปี ผลใหญ่เกรดA  เนื้อดี หอม