ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : ปริญญา เปรมปรีดิ์
อีเมล : prinya66@hotmail.com
ที่อยู่ : 90/99 หมู่ 3 ตำบล/แขวง : บางบัวทอง
อำเภอ/เขต : บางบัวทอง จังหวัด : นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 11110

ทุ่งนาถนน

Prempree Organic Farm "Organic For Life"

ทุกจังหวัด

ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 90 บาท/กิโลกรัม

ขนาดบรรจุ : 1 กิโลกรัม

ปริมาณทั้งหมด : 5000 กิโลกรัม

รายละเอียดสินค้า : ทุ่งนาถนน

ข้าวทับทิมชุมแพ(กข69) ตราทุ่งนาถนน

  เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างข้าวเจ้าขาวดอกมะลิ105 สายพันธุ์กลาย ต้นเตี้ย ที่มีลักษณะต้านทานต่อโรคไหม้ ไม่ไวต่อช่วงแสงเป็นพันธุ์แม่ กับข้าวเจ้าพันธุ์สังข์หยดพัทลุงซึ่งเป็นข้าวเจ้าที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดง ไวต่อช่วงแสง อายุหนัก ต้นสูง เป็นพันธุ์พ่อ

                                                        ข้าวทับทิมชุมแพ อินทรีย์

ประวัติพันธุ์

 SRN06008-18-1-5-7-CPA-20 เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างข้าวเจ้าขาวดอกมะลิ 105 สายพันธุ์กลาย ต้นเตี้ย ที่มีลักษณะต้านทานต่อโรคไหม้ ไม่ไวต่อช่วงแสงเป็นพันธุ์แม่ กับข้าวเจ้าพันธุ์สังข์หยดพัทลุงซึ่งเป็นข้าวเจ้าที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดง ไวต่อช่วงแสง อายุหนัก ต้นสูง เป็นพันธุ์พ่อ ที่ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ ในฤดูนาปรัง 2549 และคัดเลือกข้าวพันธุ์ผสมแบบสืบตระกูล ชั่วที่ 1-6 ในฤดูนาปี 2549-2554 ที่ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ และชั่วที่ 7 ในฤดูนาปี 2555 ที่ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตในสถานีในฤดูนาปี 2556 หลังจากนั้นนำผลผลิตมาวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดทางเคมี ที่ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระฟีโนลิกและฟลาโวนอยด์ และฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปลูกประเมินลักษณะประจำพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ และทดสอบปฏิกิริยาต่อโรคและแมลงศัตรูข้าวที่สำคัญในฤดูนาปี 2557 ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตระหว่าสถานีภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวนาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ นครราชสีมา สกลนคร ขอนแก่น ชุมแพ หนองคาย อุดรธานี ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตในแปลงนาเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 8 แห่ง รวมทั้งปลูกทดสอบการตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจนที่ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี และ ประเมินการยอมรับของเกษตรกร จังหวัดขอนแก่น และนครราชสีมา ในฤดูนาปี 2558 ประเมินการยอมรับของผู้ใช้ประโยชน์ที่จังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. 2558 ประเมินการยอมรับของเกษตรกรผู้ใช้ประโยชน์ ผู้ประกอบการ และผู้บริโภคที่จังหวัดขอนแก่น นครศรีธรรมราช และกรุงเทพมหานคร วิเคราะห์คุณภาพเมล็ดทางกายภาพทางเคมี และการหุงต้มรับประทานเพื่อการรับรองพันธุ์ ที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี พ.ศ. 2559

การรับรองพันธุ์

  คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาข้าว มีมติให้เป็น พันธุ์รับรองเมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2559

คุณค่าทางโภชนาการเด่น

   จุดเด่นที่ทำให้ข้าวทับทิมชุมแพ กลายเป็นข้าวที่มาแรง คือ รสชาติ และคุณค่าทางโภชนาการ ด้วยเชื้อสายของ “ขาวดอกมะลิ105” พันธุ์ข้าว หอมมะลิของไทย เมื่อหุงสุกจึงนุ่มและน่าทาน และเปลือกไม้สารฟลาโวนอยด์บางชนิดมีความสามารถ ในการต้านอนุมูลอิสระเหนือกว่าวิตามินซีหรือวิตามินอี ถึง50 เท่าสำหรับฟลาโวนอยด์ที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ในร่างกายของคนเรา คือ ไบโอฟลาโวนอยด์ เป็นสาร ที่พบมากในผักและผลไม้จัดเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ที่มีประสิทธิภาพสูง จากการศึกษาวิจัยทางคลินิกแสดง ให้เห็นว่าสารอาหารชนิดนี้สามารถยับยั้งการเจริญเติบโต ของเนื้องอก และเส้นเลือดภายในเนื้องอกได้ นอกจากสารต้านอนุมูลอิสระที่มีอยู่สูงข้าวทับทิม ชุมแพ ยังอุดมไปด้วยโปรตีนธาตุเหล็กและฟอสฟอรัส ซึ่งช่วยบำรุงโลหิต บำรุงร่างกาย ป้องกันโรคความจำเสื่อม และที่สำคัญสำหรับคนหนุ่มคนสาว คือ “ช่วยชะลอ ความแก่” ได้อีกด้วย

   นอกจากนั้นจากการศึกษาเพิ่มเติมพบว่าวิตามินอี โดยเฉพาะ -Tocopherol และ Y-Oryzanols รวมทั้งฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระที่สูงกว่า(โดยวิธีDPPH Assay ข้าวทับทิมชุมแพ มีIC50=0.00116 ขณะที่ข้าวสังข์หยด พัทลุง มีIC50=0.00223)


 

มาตรฐานที่ได้รับ

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
ไม่พบมาตรฐานสินค้า

โปรโมชั่น :

ไม่มี