ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : ศศิรัศมิ์ โอภาสภัคพงศ์
อีเมล : paranee22@live.com
ที่อยู่ : 271 หมู่3 ตำบล/แขวง : ลาดบัวขาว
อำเภอ/เขต : สีคิ้ว จังหวัด : นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ : 30340

ชาดาวอินคา (ซอง)

บ้านดาวอินคา

ทุกจังหวัด

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 150 บาท/ห่อ

ปริมาณทั้งหมด : 1000 ห่อ

รายละเอียดสินค้า : ชาดาวอินคา (ซอง)

มาตรฐานที่ได้รับ

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
1 GAP กษ 03-9001-36434832506 2020-02-22 ถั่วดาวอินคา [ดูไฟล์] ได้รับการรับรอง

ช่องการจัดส่งสินค้า : Kerry

ค่าจัดส่ง : คิดค่าจัดส่งตามจำนวนหน่วยนับสินค้าที่สั่งซื้อ
จำนวน 1 ถึง 10 ห่อ ค่าจัดส่ง 40 บาท
จำนวน 11 ถึง 30 ห่อ ค่าจัดส่ง 60 บาท
จำนวน 31 ถึง 70 ห่อ ค่าจัดส่ง 80 บาท

โปรโมชั่น :

ไม่มี