ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : ศศิรัศมิ์ โอภาสภัคพงศ์
อีเมล : paranee22@live.com
ที่อยู่ : 271 หมู่3 ตำบล/แขวง : -
อำเภอ/เขต : - จังหวัด : นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ : 30340

มาตรฐานที่ได้รับ

Organic Thailand

ชาดาวอินคา (ซอง)

บ้านดาวอินคา

ทุกจังหวัด

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 150 บาท/ห่อ

ปริมาณทั้งหมด : 1000 ห่อ

รายละเอียดสินค้า : บ้านดาวอินคา