ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : ณัฐธิดา คงแก้ว
อีเมล : coffeethamsing@gmail.com
ที่อยู่ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงห์ 18 หมู่ 1 ตำบล/แขวง : ถ้ำสิงห์
อำเภอ/เขต : เมืองชุมพร จังหวัด : ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ : 86100

มาตรฐานที่ได้รับ

GAP

กาแฟคั่ว-คั่วบด ตราถ้ำสิงห์ โรบัสต้า 100%

กาแฟถ้ำสิงห์

ทุกจังหวัด

ขนาดบรรจุ 250 กรัม

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 150 บาท/กรัม

ขนาดบรรจุ : 250 กรัม

ปริมาณทั้งหมด : 1000 กรัม

รายละเอียดสินค้า : กาแฟถ้ำสิงห์

กาแฟคั่ว-คั่วบด ตราถ้ำสิงห์ โรบัสต้า 100%

น้ำหนัก ถุงละ 250 กรัม ราคา 150 บาท

น้ำหนัก ถุงละ 500 กรัม ราคา 270 บาท

สินค้า OTOP 5 ดาว ปี 2559

(ราคาไม่รวมค่าส่ง)