ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : ชัยยศ จันทร์ทองสา
อีเมล : tochaiyot@gmail.com
ที่อยู่ : 115 หมู่10 ตำบล/แขวง : กุดธาตุ
อำเภอ/เขต : หนองนาคำ จังหวัด : ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ : 40150

มาตรฐานที่ได้รับ

PGS

ข้าวฮางงอก

Kratib

ทุกจังหวัด

ขนาดบรรจุ 500 กรัม

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 70 บาท/ขวด

ขนาดบรรจุ : 500 กรัม

ปริมาณทั้งหมด : 100 ขวด

รายละเอียดสินค้า : Kratib