ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : นายสามทรัพย์ วัฒโน
อีเมล : samzaap4@gmail.com
ที่อยู่ : 41/26 หมู่6 ตำบลไทรน้อย ตำบล/แขวง : ไทรน้อย
อำเภอ/เขต : ไทรน้อย จังหวัด : นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 11150

มาตรฐานที่ได้รับ

GAP

ข้าวหอมมะลิ

ข้าวหอมมะลิเชียงราย

ทุกจังหวัด

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 42000 บาท/ตัน

ปริมาณทั้งหมด : 100 ตัน

รายละเอียดสินค้า : ข้าวหอมมะลิเชียงราย

ข้าวหอมมะลิเชียงรายแท้100% ขายขั้นต่ำ 1 ตันครับ