ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : คงศักดิ์ นาคคุ้ม
อีเมล : 101freshkongsak@gmail.com
ที่อยู่ : 260 ม5 บนิคม ตนิเวศน์ อ.ธวัชบุรี ตำบล/แขวง : นิเวศน์
อำเภอ/เขต : ธวัชบุรี จังหวัด : ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ : 45170TW8H96

มาตรฐานที่ได้รับ

GAP

กล้วยหอมทอง

ลุงต้อย

ทุกจังหวัด

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 30 บาท/กิโลกรัม

ปริมาณทั้งหมด : 200 กิโลกรัม

รายละเอียดสินค้า : ลุงต้อย