ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : ณัฐธิดา คงแก้ว
อีเมล : coffeethamsing@gmail.com
ที่อยู่ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงห์ 18 หมู่ 1 ตำบล/แขวง : ถ้ำสิงห์
อำเภอ/เขต : เมืองชุมพร จังหวัด : ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ : 86100

มาตรฐานที่ได้รับ

GAP

กาแฟดริพ ตราถ้ำสิงห์

กาแฟถ้ำสิงห์

ทุกจังหวัด

ขนาดบรรจุ 60 กรัม

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 150 บาท/กล่อง

ขนาดบรรจุ : 60 กรัม

ปริมาณทั้งหมด : 3000 กล่อง

รายละเอียดสินค้า : กาแฟถ้ำสิงห์

กาแฟดริพ ตราถ้ำสิงห์
น้ำหนัก 60 กรัม ซองละ 10กรัม

สินค้า OTOP 5 ดาว ปี 2559

ขายส่ง (24 กล่อง) ราคาลังละ 2,880 บาท

(ราคาสินค้าไม่รวมค่าส่ง)