ย้อนกลับ

ข้อมูลผู้ซื้อ

ชื่อ - นามสกุล : สุธาทิพย์ ศรีสรรพกิจ
เบอร์โทรศัพท์ : 0922720282
เบอร์โทร : -
อีเมล : suthathipsri16@gmail.com
ที่อยู่ : สนง.เศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 ถนน : - ตำบล/แขวง : หัวรอ
อำเภอ/เขต : เมืองพิษณุโลก จังหวัด : พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ : 65000

ต้องการซื้อ

มะพร้าวอ่อนน้ำหอม

พิษณุโลก

วันที่เริ่มต้น : | วันที่สิ้นสุด: