ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : ฐิตา สุวรรณกรณ์
อีเมล : mklopkl800@gmail.com
ที่อยู่ : 49 ตำบล/แขวง : ทุ่งใหญ่
อำเภอ/เขต : เมืองอุทัยธานี จังหวัด : อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ : 6100

มาตรฐานที่ได้รับ

GAP

ส้มซ่า

ทุกจังหวัด

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 60 บาท/กิโลกรัม

ปริมาณทั้งหมด : 1000 กิโลกรัม

รายละเอียดสินค้า :

ส้มซ่าผลไม้ตามฤดูกาล เป๋นผลไม้พื้นบ้านของ จ.อุทัยธานี มีสรรพคุณทางยา มากมายหลากหลายอย่าง