ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : ลัทธพล จันทร์ดี
อีเมล : lattaphon2516@gmail.com
ที่อยู่ : 96/3 ม.6 ตำบล/แขวง : เนินมะกอก
อำเภอ/เขต : บางมูลนาก จังหวัด : พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ : 66120

มาตรฐานที่ได้รับ

GAP, OTOP 4 ดาว

ข้าวไรซ์เบอรี่

พิกุลทอง

ทุกจังหวัด

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 81 บาท/กิโลกรัม

ปริมาณทั้งหมด : 400 กิโลกรัม

รายละเอียดสินค้า : พิกุลทอง