ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : ณัฐธิดา คงแก้ว
อีเมล : coffeethamsing@gmail.com
ที่อยู่ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงห์ 18 หมู่ 1 ตำบล/แขวง : ถ้ำสิงห์
อำเภอ/เขต : เมืองชุมพร จังหวัด : ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ : 86100

มาตรฐานที่ได้รับ

GAP

กาแฟชนิดเกล็ด 150 กรัม ตราถ้ำสิงห์

กาแฟถ้ำสิงห์

ทุกจังหวัด

ขนาดบรรจุ 150 กรัม

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 160 บาท/ถุง

ขนาดบรรจุ : 150 กรัม

ปริมาณทั้งหมด : 1000 ถุง

รายละเอียดสินค้า : กาแฟถ้ำสิงห์

กาแฟชนิดเกล็ด 150 กรัม ตราถ้ำสิงห์

น้ำหนัก 150 กรัม

ขายปลีก ราคาถุงละ             160         บาท

ขายส่ง (24 ถุง) ราคาลังละ  2,880     บาท

(ราคาสินค้าไม่รวมค่าส่ง)