ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสายใยเกษตรกร
อีเมล : mklopkl800@gmail.com
ที่อยู่ : 49 ตำบล/แขวง : ทุ่งใหญ่
อำเภอ/เขต : เมืองอุทัยธานี จังหวัด : อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ : 6100

ผักกวางตุ้ง

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสายใยเกษตรกร

ทุกจังหวัด

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 60 บาท/กิโลกรัม

ปริมาณทั้งหมด : 200 กิโลกรัม

รายละเอียดสินค้า : ผักกวางตุ้ง

มาตรฐานที่ได้รับ

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
1 GAP กษ 03-9001-37429158301 2019-06-25 กวางตุ้ง [ดูไฟล์] ได้รับการรับรอง

ช่องการจัดส่งสินค้า : Kerry

ค่าจัดส่ง : คิดค่าจัดส่งต่อหน่วยนับสินค้า
ค่าจัดส่ง 20 บาท ต่อ 1 กิโลกรัม

โปรโมชั่น :

ไม่มี