ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : นาย สนอง เอี่ยมทอง
อีเมล : sanong.iamthong@gmail.com
ที่อยู่ : 40 ตำบล/แขวง : ป่าแดง
อำเภอ/เขต : ชาติตระการ จังหวัด : พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ : 65170

เมล่อน 9101 ก้าวตามรอยเท้าพ่อ บ้านห้วยเหิน

เมล่อน ๙๑๐๑

พิษณุโลก

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 70 บาท/กิโลกรัม

ปริมาณทั้งหมด : 500 กิโลกรัม

รายละเอียดสินค้า : เมล่อน 9101 ก้าวตามรอยเท้าพ่อ บ้านห้วยเหิน

มาตรฐานที่ได้รับ

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
1 GAP มกษ90012556 2019-11-01 [ดูไฟล์] ได้รับการรับรอง

ช่องการจัดส่งสินค้า : kerry

ค่าจัดส่ง : คิดค่าจัดส่งตามจำนวนหน่วยนับสินค้าที่สั่งซื้อ
จำนวน 1 ถึง 10 กิโลกรัม ค่าจัดส่ง 50 บาท
จำนวน 11 ถึง 20 กิโลกรัม ค่าจัดส่ง 100 บาท

โปรโมชั่น :

ไม่มี