ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : นายสามทรัพย์ วัฒโน
อีเมล : samzaap4@gmail.com
ที่อยู่ : 41/26 หมู่6 ตำบลไทรน้อย ตำบล/แขวง : ไทรน้อย
อำเภอ/เขต : ไทรน้อย จังหวัด : นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 11150

ข้าวหอมมะลิเชียงราย

Goldenrice ต้นน้ำฟาร์ม

ทุกจังหวัด

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 90 บาท/กิโลกรัม

ปริมาณทั้งหมด : 10000 กิโลกรัม

รายละเอียดสินค้า : ข้าวหอมมะลิเชียงราย

ราคาจำหน่าย 90 บาท/แพค  

700 บาท/กล่อง( 10 แพค )

มาตรฐานที่ได้รับ

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
1 GAP 09440057002000237 2020-03-12 [ดูไฟล์] ได้รับการรับรอง

ช่องการจัดส่งสินค้า : kerry

ค่าจัดส่ง : คิดค่าจัดส่งตามจำนวนหน่วยนับสินค้าที่สั่งซื้อ
จำนวน 1 ถึง 10 กิโลกรัม ค่าจัดส่ง 100 บาท
จำนวน 11 ถึง 20 กิโลกรัม ค่าจัดส่ง 200 บาท
จำนวน 21 ถึง 30 กิโลกรัม ค่าจัดส่ง 300 บาท
จำนวน 31 ถึง 40 กิโลกรัม ค่าจัดส่ง 400 บาท
จำนวน 41 ถึง 50 กิโลกรัม ค่าจัดส่ง 500 บาท

โปรโมชั่น :

ไม่มี