ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : ลัทธพล จันทร์ดี
อีเมล : lattaphon2516@gmail.com
ที่อยู่ : 96/3 ม.6 ตำบล/แขวง : เนินมะกอก
อำเภอ/เขต : บางมูลนาก จังหวัด : พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ : 66120

มาตรฐานที่ได้รับ

GAP, OTOP 4 ดาว

ข้าวหอมคลองหลวง1

ข้าวพิกุลทอง

พิจิตร

ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 50 บาท/กิโลกรัม

ขนาดบรรจุ : 1 กิโลกรัม

ปริมาณทั้งหมด : 1000 กิโลกรัม

รายละเอียดสินค้า : ข้าวพิกุลทอง

ข้าวหอมคลองหลวง 1 (คัดมือ) พิกุลทอง

บรรจุขนาด  0.5  กิโลกรัม  (ไม่รวมค่าจัดส่ง)

ปริมาณการสั่ง ราคาขายส่ง ราคาขายปลีก
1-50 แพค 25 25
51-100 แพค 23 25
101 แพคขึ้นไป 20 25

 

บรรจุขนาด   1    กิโลกรัม   (ไม่ร่วมค่าจัดส่ง)

ปริมาณการสั่ง ราคาขายส่ง ราคาขายปลีก
1-10 กิโลกรัม 40 40
11-50 กิโลกรัม 38 40
51-100 กิโลกรัม 35 40
101 กิโลกรัม ขึ้นไป 32 40