เห็ดแครง Organic

ไชโยฟาร์มเห็ดสุราษฎร์ธานี

ข้อมูลติดต่อเรา46/22 ถ.จุลจอมเกล้า

ปาริชาติ เทพเจริญ

ท่าข้าม พุนพิน

สุราษฎร์ธานี 84130

0813753819

0813753819@gmail.com

มาตรฐานสินค้า

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
1 GAP กษ 03-9001-2552-36092809136 2021-12-31 ส้มโอ ได้รับการรับรอง
2 Organic Thai TAS 5228 2021-12-31 เห็ด ได้รับการรับรอง
3 Organic Thai TAS 5228 2021-12-31 เห็ด ได้รับการรับรอง