ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : ปาริชาติ เทพเจริญ
อีเมล : 0813753819@gmail.com
ที่อยู่ : 46/22 ถ.จุลจอมเกล้า ตำบล/แขวง : ท่าข้าม
อำเภอ/เขต : พุนพิน จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ : 84130

เห็ดแครงอบแห้ง

ไชโยฟาร์มเห็ดสุราษฎร์ธานี

ทุกจังหวัด

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 200 บาท/ถุง

ปริมาณทั้งหมด : 100 ถุง

รายละเอียดสินค้า : เห็ดแครงอบแห้ง

เห็ดแครงอบแห้ง 100 กรัม 200 บาท

มาตรฐานที่ได้รับ

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
ไม่พบมาตรฐานสินค้า

ช่องการจัดส่งสินค้า : Kerry,ไปรษณีย์,รถไฟ

ค่าจัดส่ง : คิดค่าจัดส่งตามจำนวนหน่วยนับสินค้าที่สั่งซื้อ
จำนวน 1 ถึง 10 ถุง ค่าจัดส่ง 45 บาท
จำนวน 11 ถึง 24 ถุง ค่าจัดส่ง 55 บาท
จำนวน 25 ถึง 50 ถุง ค่าจัดส่ง 75 บาท
จำนวน 51 ถึง 100 ถุง ค่าจัดส่ง 100 บาท
จำนวน 101 ถึง 124 ถุง ค่าจัดส่ง 130 บาท

โปรโมชั่น :

ไม่มี