เมล่อน

ฉิม เมล่อน

ผลิตจากเมล่อนสายพันธ์ุญี่ปุ่น จากแหล่งท่องเที่ยวเกษตรฉิม อุทยานธรณีโลกสตูล http://www.chimmelon.com/

สินค้า

ราคา 120 บาท / กระปุก

เบอร์โทร:

0818398022

ที่อยู่:

79 หมู่ 4

นายชยพัทธ์ หล่อสุพรรณพร

ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า

อีเมล์:

eedseksan@gmail.com


มาตรฐานสินค้า

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
1 GMP รอยืนยันเลข 2050-04-14 ได้รับการรับรอง
2 GAP กษ 03-9001-2552-34901895500 2020-12-30 ได้รับการรับรอง