ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : นายชยพัทธ์ หล่อสุพรรณพร
อีเมล : eedseksan@gmail.com
ที่อยู่ : 79 หมู่ 4 ตำบล/แขวง : ทุ่งหว้า
อำเภอ/เขต : ทุ่งหว้า จังหวัด : สตูล
รหัสไปรษณีย์ : 91120

ฉิม แยมเมล่อน

ฉิม เมล่อน

ทุกจังหวัด

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 120 บาท/กระปุก

ปริมาณทั้งหมด : 50 กระปุก

รายละเอียดสินค้า : ฉิม แยมเมล่อน

แยมเมล่อน แบรนด์ ฉิม

ผลิตจากเมล่อนสายพันธ์ุญี่ปุ่น จากแหล่งท่องเที่ยวเกษตรฉิม อุทยานธรณีโลกสตูล

มาตรฐานที่ได้รับ

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
1 GMP รอยืนยันเลข 2050-04-14 - ได้รับการรับรอง
2 GAP กษ 03-9001-2552-34901895500 2020-12-30 - ได้รับการรับรอง

ช่องการจัดส่งสินค้า : สินค้านี้ยังไม่ได้ระบุวิธีจัดส่ง

โปรโมชั่น :

ไม่มี