การอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบตามสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (QR Trace On Cloud) และเว็บไซต์ตลาดออนไลน์ DGT Farm ณ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 27- 28 มิถุนายน 2561

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบตามสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก  (QR Trace On Cloud) และเว็บไซต์ตลาดออนไลน์ DGT Farm ณ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 27- 28 มิถุนายน 2561

โรงแรมโรงแรมไพร์มไทม์ จังหวัดชลบุรี

มกอช

2018-06-27

ดาวน์โหลดเอกสาร