ภาพกิจกรรม

มีเดีย

ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบตามสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (QR Trace On Cloud) และเว็บไซต์ตลาดออนไลน์ DGT Farm ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 13- 14 กุมภาพันธ์ 2562 - 2019-02-13
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขายสินค้าเกษตรบนตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ (DGTFarm.com) ตามแนวทางตลาดนำการผลิต - 2019-01-23
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขายสินค้าเกษตรบนตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ (DGTFarm.com) ตามแนวทางตลาดนำการผลิต - 2018-12-19
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบตามสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (QR Trace On Cloud) และเว็บไซต์ตลาดออนไลน์ DGT Farm ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2561 - 2018-12-19
แบบสอบถาม - 2018-11-26
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบตามสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (QR Trace On Cloud) และเว็บไซต์ตลาดออนไลน์ DGT Farm ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2561 - 2018-07-18
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบตามสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (QR Trace On Cloud) และเว็บไซต์ตลาดออนไลน์ DGT Farm ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2561 - 2018-07-18
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบตามสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (QR Trace On Cloud) และเว็บไซต์ตลาดออนไลน์ DGT Farm ณ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 27- 28 มิถุนายน 2561 - 2018-06-27
โครงการจัดอบรมการใช้งานระบบตามสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์ สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (QR Trace on Cloud) และเว็บไซต์ตลาดออนไลน์ www.DGTFARM.COM ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรงชากังราว จังหวัดกำแพงเพชร - 2018-06-20
โครงการจัดอบรมการใช้งานระบบตามสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์ สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (QR Trace on Cloud) และเว็บไซต์ตลาดออนไลน์ www.DGTFARM.COM ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมฐานิชาฌ์ เฮลท์ตี้ รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม - 2018-05-09
การอบรมการใช้งานระบบการตามสอบสินค้าเกษตรสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (QR Trace On Cloud) และเว็บไซต์ตลาดออนไลน์ DGT Farm ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2561  ณ โรงแรมนานาชาติ จังหวัดชลบุรี - 2018-04-03
โครงการจัดอบรมการใช้งานระบบตามสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์ สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (QR Trace on Cloud) และเว็บไซต์ตลาดออนไลน์ www.DGTFARM.COM ระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2560 ณ ห้องอบรมมหาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก - 2017-12-28
โครงการจัดอบรมการใช้งานระบบตามสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์ สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (QR Trace on Cloud) และเว็บไซต์ตลาดออนไลน์ www.DGTFARM.COM ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมศรีลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ - 2017-12-22
งานมหกรรม "มาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย นำไทยสู่ความยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 6 - 9 เมษายน 2560 ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน - 2017-04-20
Happy New Year 2017 - 2017-01-17
โครงการจัดอบรมการใช้งานระบบตามสอบสินค้าเกษตรสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (QR Trace) ระหว่างวันที่ 9-10 มกราคม 2560 ณ โรงแรมเลอปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก - 2017-01-09
โครงการจัดอบรมการใช้งานระบบตามสอบสินค้าเกษตรสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (QR Trace) ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมประตูน้ำ จังหวัดขอนแก่น - 2016-12-20
“เกษตรอินทรีย์ยโสธร 2559” - 2016-12-15
โครงการจัดอบรมการใช้งานระบบตามสอบสินค้าเกษตรสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (QR Trace) ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมโก้ลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง - 2016-12-14


ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์มสมัครใช้งาน QR Trace On Cloud
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มปศุสัตว์ (GAP ฟาร์มปศุสัตว์)
ACFS


เกี่ยวกับเรา

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เว็บไซต์ตลาดออนไลน์ www.dgtfarm.com เรามีจุดประสงค์ในการจัดทำขึ้นมาเพื่อให้เกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรืออยู่ใกล้กัน ได้มารวมกันในตลาดแห่งนี้ เพื่อให้เกษตรกรได้นำสินค้าที่มีจุดเด่นของตัวเองนำมาโพสต์เสนอลูกค้าในตลาดdgtfarm เพื่อดึงดูดผู้ซื้อให้มีความสนใจเข้ามาเลือกซื้อสินค้าให้ได้สินค้าดั่งใจหวังตรงความต้องการ
ซึ่งตลาดdgtfarm ได้มีการเปิดตลาดในการวางขายสินค้าอยู่ 3 ตลาด ดังนี้

1.ตลาดเกษตรอินทรีย์และตลาดสีเขียว เป็นตลาดที่เกษตรกรต้องดูแลสินค้าเกษตรเหมือนไข่ในหิน เพื่อให้สินค้าที่นำมาวางขายในตลาดไม่มีสารพิษสารเคมีปนเปื้อน ทำให้ผู้บริโภคที่ได้รับประทานเข้าไปรับคุณค่าประโยชน์อย่างเต็มที่และยังทำให้ผู้บริโภคยืดระยะเวลาในการหายใจและการใช้ชีวิตในโลกนี้เพิ่มขึ้นอีกด้วย

2.ตลาดสินค้าเกษตรแปลงใหญ่เป็นตลาดที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์คอยหนุนหลังหรือให้การสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มเกษตรที่มีพื้นที่ผืนน้อยในการทำมาหากินเข้ามารวมตัวกันหลายๆคนหลายๆครอบครัว จนกลายมาเป็นกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ถึงใหญ่มาก

3.ตลาดสินค้า QR Trace เป็นเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าได้ผ่านการยื่นขอรับเครื่องหมายรับรองการผลิตและสามารถสมัครใช้งานระบบ QR Trace ในการตรวจสอบสินค้าเกษตรได้ การติด QR Code กับสินค้าทำให้สินค้าที่ไปวางขายในตลาดมีความน่าเชื่อถือ ดูดีมีราคาและชาติตระกูลที่ดี

ตลาดออนไลน์dgtfarm มีหน้าที่เป็นตัวกลางคอยเชื่อมติดต่อให้ผู้ซื้อผู้ขายที่มีใจตรงกันมีทัศนคติเดียวกันได้เจรจาตกลงปลงใจร่วมคิดร่วมทำธุรกิจการค้าร่วมกัน จนทำให้เกิดความสัมพันธ์กันระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตกับผู้ประกอบการค้าและผู้บริโภคที่ต้องการซื้อสินค้าที่ดีมีคุณภาพ ทำให้ตลาดออนไลน์ dgtfarm ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางขึ้นรถลงเรือ รถไฟเครื่องบินและเวลาในการเจอกัน จึงทำให้ได้รับผลกำไรและผลตอบแทนแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วย นอกจากนี้ยังมีทีมงานเกษตรดิจิทัลคอยสนับสนุนและช่วยดูแลประสานงานเป็นสื่อกลางตัวแทนยื่นมือให้คำแนะนำระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตกับ
ผู้ประกอบการค้าและผู้บริโภค ให้มีความสัมพันธ์สะดวกในการติดต่อทางธุรกิจ หากเกิดอุปสรรคปัญหาในการซื้อขายด้านต่างๆ ทางทีมงานเกษตรดิจิทัลยินดีที่จะช่วยเหลือให้คำแนะนำการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เลยแม้แต่นิดเดียว เพียงขอให้ทุกคนมีความสุข มีความมั่งคั่ง มั่นคงและยั่งยืน

 

                                                  สนับสนุนโดย    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
                                                                         สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)