โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขายสินค้าเกษตรบนตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ (DGTFarm.com) ตามแนวทางตลาดนำการผลิต

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขายสินค้าเกษตรบนตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ (DGTFarm.com) ตามแนวทางตลาดนำการผลิต ระหว่างวันที่ 19-20 ณ โรแรมหรรษนันท์ จังหวัดพิษณุโลก

โรงแรมหรรษนันท์ จ.พิษณุโลก

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (มกอช.)

2018-12-19

ดาวน์โหลดเอกสาร